top of page

ABOUT

Waar staan we voor

WALK THE TALK

Persoonlijke geloofwaardigheid en vertrouwen zijn essentiële waarden. We geloven in leading by example en zijn congruent in woord en dagelijks gedrag.

01

02

INFORMATIE, KENNIS & WIJSHEID

We hanteren zowel Westerse als Oosterse wetenschappelijke bewezen modellen en inzichten die ‘de hele mens’ in het centrum plaatst van verandering.

03

BEWUSTZIJN VERTALEN NAAR ACTIE

Met (zelf-)onderzoek, inspanning en doorzettingsvermogen richten we ons op de uitdagingen die aan individuen en organisaties worden gesteld.

Waar we uniek in zijn
binnen jouw organisatie

Align-leaf-table_edited.jpg

WAT ONS ONDERSCHEIDT

 • Een unieke visie op digitale transformatie met de (hele) mens in het centrum van verandering

 • Focus op ‘the human factors’ als basis voor succesvolle bedrijfsvoering

 • Concrete acties, doelgerichte interventies, volledig toegesneden op uw situatie

 • Onderzoek en adviezen behelzen standaard toetsing aan AI, use of fair data,

 • Privacy, transparantie, inclusiviteit, duurzaamheid en bewustzijn.

 • Methoden zijn evidence based en wetenschappelijk verantwoord

 • Projectmedewerkers en -leiders zijn allen senior+ in hun vakgebied en ervaringsdeskundig

WELKE PROBLEMEN WIJ OPLOSSEN

 • Gebrek aan engagement

 • Hoog uitvalspercentage medewerkers

 • Hoog verloop workforce

 • Tekort aan voeding & inspiratie uit de praktijk door professionals of ervaringsdeskundigen uit de peer group

 • Gebrek aan kennis en onafhankelijk advies over inzet en implementatie online tooling

 • Gebrek aan inzicht passende leiderschapsstijlen voor 21st century uitdagingen binnen bedrijven

Een growth mindset bereik je door mensen, niet door business strategieën
 

Align now-onze claims
Align Now - Our claims

WELKE CLAIMS WORDEN ER GEMAAKT?

 • Business leaders krijgen meer vat op complexe toekomst door bewustwording en kennis over zichzelf. Hierdoor worden ze wendbare leiders die een duurzame toekomst kunnen creëren voor zichzelf en hun organisatie.

 • Inzicht in de talentpool ondersteunt door data is essentieel voor succesvol strategisch talent management.

 • Diversiteit en adaptatievermogen nemen toe als er gezamenlijke waarden worden blootgelegd en meegenomen worden in de business strategie

 • Zelfinzicht en meditatie leiden tot minder en kortere uitval van medewerkers

 • Het faciliteren en het stimuleren van zingeving creëert een waardegedreven workforce die op meerdere levels op natuurlijke wijze committed is aan de organisatie.

bottom of page